اشعار مولانا

آن دم که در رباید

باد از رخ تو پرده

زنده شود بجنبد

هرجا که هست مرده


#مولانا