از خانه دلت چه خبر؟

از خانه دلت چه خبر؟ کلاس دوم دبستان شیفت بعدازظهر بودم، باران تندی می‌بارید، آن روز صبح یک چتر هفت رنگ خریده بودم، وقتی به مدرسه رفتم دلم می‌خواست با همان چتر زیبایم زیر باران بازی کنم اما ...زنگ خورد.هر عقل سالمی تشخیص می‌داد که کلاس درس واجب‌تر از بازی زیر باران است.یادم نیست آن روز آموزگارم چه درسی به من آموخت،اما دلم هنوز زیر همان باران توی حیاط مدرسه مانده.بعد از آن روز شاید هزار بار دیگر باران باریده باشد و من صد بار دیگر چتر نو خریده باشم،اما ...آن حال خوب هشت سالگی هرگز تکرار نخواهد شد... !این اولین بدهکاری من به دلم بود که در خاطرم مانده.اما حالا بعضی شب‌ها فکر می‌کنم اگر قرار بر این شود که من آمدن صبح فردا را نبینم؛چقدر پشیمانم از انجام ندادن کارهایی که به بهانه‌ی منطق حماقت نامیدمشان ...!حالا می دانم هر حال خوبی سن مخصوص به خودش را دارد ...آدم ها همه ﻣﯽ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ؛ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ نشانه ی حیات؛ﺑﺨﺎﺭ گرم ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ !ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﺪ :آهای ﻓﻼﻧﯽ !ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ؟ﭼﺮﺍﻏﺶ ﻧﻮﺭی ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻨﻮﺯ ....؟


#محمود دولت آبادی