کاش

تو هم

مثل اشک هایم

خود به خود

می آمدی!

 دریافت عکس با کیفیت بالا
حجم: 1.48 مگابایت