اگر عشق نمی بود...

اگر عشق نمی بود 
علف های بهاری 
در آن سرد سحرگاه 
سر از خاک نمی زد 
اگر عشق نمی بود 
ز سنگ سیه آن چشمه جوشان 
گریبان زمین را به جنون چاک نمی زد 
اگر عشق نمی بود 
بر آن شاخه انجیر تک افتاده ، چکاوک 
چنین پرده عشاق ، طربناک ، نمی زد 
اگر عشق نمی بود 
اگر عشق نمی بود


#شفیعی کدکنی


 دریافت عکس با کیفیت بالا
حجم: 747 کیلوبایت