بلدم خستگی ات را...

بلدم خستگی ات را به سلامی بتکانم


#افشین اعلا