امسال زمستان نخواهم داشت...

گرمای حضورت برف را هم آب می کند

امسال زمستان نخواهم داشت

در کنار تو...

 دریافت عکس با کیفیت بالا
حجم: 194 کیلوبایت