به رسم صبر باید مرد آهش را نگه دارد

به رسم صبر باید مرد آهش را نگه دارد

اگر مرد است بغض گاه گاهش را نگه دارد


#سجاد سامانی


 دریافت عکس با کیفیت بالا
حجم: 1.18 مگابایت