از کاری که باید از آن پوزش خواست حذر کن که مؤمن بدی نمی کند و عذر نمی خواهد و منافق هر روز بدی می کند و معذرت می خواهد. 


امام حسین(ع)


 دریافت عکس با کیفیت بالا
حجم: 151 کیلوبایت