می ریزیم چون برف...

می ریزیم،

ریز

ریز

ریز

چون برف

که هرگز هیچ کس ندانست تکه های خودکشی یک ابر است...


#گروس عبدالملکیان


 دریافت عکس با کیفیت بالا
حجم: 787 کیلوبایت