انسان فوق العاده می خواهد!

عشق آن اگر باشد که می گویند

دل های صاف و ساده می خواهد

عشق آن اگر باشد که من دیدم

انسان فوق العاده می خواهد!


#علیرضا آذر


 دریافت دکلمه
حجم: 15.2 مگابایت