ارتش عشق

خــدا تو را به گمـــانم خــــدای آتـش ساخت
و بعد ... ارتش عشقت به ملک جانم تاخت !
من از نگـــاه تو تنهـــا همیـن به یادم هست :
که آتشــی ز محبت به جـــــان مـن انـداخت
دلـــم حـــریف ضعیفــی بــرای عشــقت بود
و روز اول بــــازی تمـــــام خـــود را باخـــــت
چنـــان شـــدید دلـــم را تو مـنهـــدم کــردی
که مثل من به گمانم کسی تو را نشناخت
نگــاه مـــال تـــو بــود و ... تمـــام تــــاوان را
چقــدر یکطــرفه چشم های من پرداخت ...


#جواد مزنگی


 دریافت عکس با کیفیت بالا
حجم: 183 کیلوبایت