شهر آشوب

خوب بودن تا به این اندازه اصلا خوب نیست
خوب یا بد، هرچه از حد بگذرد، مطلوب نیست
چشمهایت عقل آدم را هوایی می کند
عقل را از کله ی مردم پراندن خوب نیست
دوره ی اشعار شهرآشوب دیگر سررسید
هیچ شعری مثل چشمان تو شهرآشوب نیست
فتنه ی هشتادوهشتِ چشمهایت دیدنی ست
فتنه یعنی این، که هرگز قابل سرکوب نیست
رحم کن بر حال عابرها بمان در خانه ات
رهگذرها را توان یوسفِ یعقوب نیست
با دل بی دست و پایم این قدَر بازی نکن
این دل است احساس دارد، خاک و سنگ و چوب نیست
خوب من! حال بدم زیر سرِ حُسن شماست
آنقدَرها هم که می گویند، خوبی خوب نیست!


قنبرعلی رودگر


 دریافت عکس با کیفیت بالا
حجم: 790 کیلوبایت